Budsjett- og etatsstyringsseksjonen (BES)

Seksjonen har ansvaret for koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet og for etatsstyringen av avdelingens to underliggende virksomheter: Statens pensjonskasse og Maritim pensjonskasse. Seksjonen koordinerer også avdelingens arbeid knyttet til departementets etatsstyring av Arbeids- og velferdsdirektoratet. BES har også ansvaret for avdelingens internbudsjett og for koordinering av høringssaker.