Stabsavdelingen

Stabsavdelingen har ansvar for departementets organisasjon og fellessystemer. Dette omfatter organisasjonsutvikling, personalpolitikk og arbeidsgiverfunksjonene i departementet. Avdelingen har også ansvar for arbeidsprosesser, sikkerhet, dokumentasjonsforvaltning, saksbehandlings- og kontorstøttesystemer, samt kontorstøttefunksjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • HR-seksjonen

  HR-seksjonen har ansvaret for utvikling og oppfølging av personal- og lønnspolitikken i departementet, organisasjonsutvikling, lederutvikling, kompetanseutvikling, støtte til rekrutteringsarbeidet i departementet, arbeidsgiverprofilering og departementets interne arbeid med inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø. Seksjonen ivaretar arbeidsgiverfunksjonen i departementet og har ansvar for samhandling med fagforeningene.

  Avdelingsdirektør Trond Bigseth

 • Administrasjonsseksjonen

  Administrasjonsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har seksjonen ansvaret for drift og utvikling av departementets lokaler, IKT, internbudsjett og regnskap, innkjøpstjenester og kontakt med leverandører, blant annet DSS.

  Avdelingsdirektør Gard Kjølholdt

 • Dokumentasjonsseksjonen

  Dokumentasjonsseksjonen har ansvaret for journalføring i det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet i departementet, og utvikling av rutiner og brukerstøtte for dette systemet. Seksjonen har ansvar for offentlig journal (eInnsyn) og innsyn.

  Avdelingsdirektør Gard Kjølholdt