Presse- og kommunikasjonsseksjonen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål, og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets avdelinger. Presse- og kommunikasjonsseksjonen er en egen enhet i departementsrådens stab.

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet går via presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Pressetelefon

916 73 519

E-post

presse@aid.dep.no

Abonner på nyheter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender ut nyheter og pressemeldinger på e-post. 
Abonner på nyheter 

RSS

Du kan motta oppdaterte nyheter fra ASD ved hjelp av RSS. 
RSS-feed 

ASD på Twitter

Du kan følge Arbeids- og inkluderingsdepartementet på www.twitter.com/Arbeidsdep. 

Hjelp til journalister

Presse- og kommunikasjonsseksjonen hjelper til med å finne fram til riktig avdeling eller saksbehandler for bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Ring 916 73 519 eller ta kontakt med en av medarbeiderne i Presse- og kommunikasjonsseksjonen.