Ekspedišuvdnahoavda Tom Gulliksen

Bušeahtta- ja ekonomiijaossodat

Portrettbilde av Tom Gulliksen

E-poasta: [email protected]
Telefovdna: 22 24 84 86

Gulliksen lea bušeahtta- ja stivrenossodaga hoavda Bargo- ja sosiáladepartemeanttas.