Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen

Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen

Gulliksen er leder av Budsjett- og styringsavdelingen.

E-post: Tom.Gulliksen@aid.dep.no
Telefon: 22 24 80 85

Tom Gulliksen (f. 1963) er cand. polit. fra Universitetet i Oslo. Han begynte i daværende Sosial- og helsedepartementet mars 2000, og har ledet budsjett- og økonomiavdelingen siden januar 2006. Før 2000 har han bl.a. jobbet i Miljøverndepartementet og UDI.