Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen

Portrettbilde av Tom Gulliksen

E-post: tom.gulliksen@aid.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Gulliksen er leder av budsjett- og styringsavdelingen.

Tom Gulliksen (f. 1963) er cand. polit. fra Universitetet i Oslo. Han begynte i daværende Sosial- og helsedepartementet mars 2000, og har ledet budsjett- og økonomiavdelingen siden januar 2006. Før 2000 har han bl.a. jobbet i Miljøverndepartementet og UDI.