Lágat ja njuolggadusat

Neahttasiidduin ráđdehus.no eai gávdno buot gustovaš lágat ja láhkaásahusat. Lovdata neahttabáikkis gávnnat lágaid ja láhkaásahusaid logahallama.

Válmmaštalli láhkabargu

Válmmaštalli láhkabargu čađahuvvo departemeanttain. Departemeanta geas lea fágaovddasvástádus láhkabarggus, geatnegahttojuvvo vuđolaččat čielggadit ášši ovdal go Stuoradiggái ovddiduvvo. Čielggadeami vuolde sáddejuvvo ášši gulaskuddamii, oažžun dihtii árvalusaid guoskevaš beliin ja áššáiguoskevaš fágaásahusain. Jos lea sáhka viiddis lágain, de lea dábálaš nammadit lávdegotti mas leat mielde fágaolbmot geain lea erenoamáš gelbbolašvuohta láhkasuorggis. Lávdegotti bargu lea ovddidit árvalusa departementii. Árvalus almmuhuvvo dávjá ráiddus Norgga almmolaš čielggadusat (NAČ).

Láhkaárvalusat

Ráđđehus dat ovddida proposišuvnna Stuoradiggái go árvaluvvo dahkat láhkaárvalusaid. Proposišuvdna sáhttá sisttisdoallat sihke láhkamearrádusaid ja eará mearrádusaid.
Ráđđehusa láhkaárvalusaid namahusat:

 • Prop. L (Proposišuvdna Stuoradiggái go árvaluvvo dahkat láhkamearrádusaid)
 • Prop. LS (Proposišuvdna Stuoradiggái go árvaluvvo dahkat láhkamearrádusaid ja stuoradiggemearrádusaid)

Čájeha 61-80 oktiibuot 86 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Sámeláhka

  02.03.2006 Lover Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Lága ulbmil lea lágidit diliid nu ahte sámi álbmot Norggas sáhttá sihkkarastit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodateallima.

 • H-2179 - Juolludeamit sámi áigumušaide

  14.10.2005 Johtočállosat Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Stahtabušeahtta 2006 Juolludusat sámi áigumušaide Sápmelaččat leat njealji stáhta eamiálbmot ja unnitlohku ja sis lea dárbu ja vuoigatvuohta earenoamáš árvui riikkaidgaskasaš ja riikka álbmotrievtti mielde. Norggas lea earenoamáš ovddasvástádus

 • LÁHKA 1951-12-14 nr 03: Láhka njuoskaguliid gávppašeami birra.

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Råfiskloven

 • LÁHKA 1999-03-26 nr 15: Láhka guolástan- ja bivdinvuoigatvuođa birra (oassálastinláhka).

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Deltakerloven

 • LÁHKA 1983-06-03 nr 40: Láhka mearraguolásteami jna. birra

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Saltvannsfiskeloven

 • Finnmárkkulága ovdahistorjjá dáhpáhusat

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkulága barggu duogážin lea dárbu čilget stáhta gaskavuođa sámi álbmogii ja dohkkehit sámiid vuoigatvuođa geavahit ja ávkkástallat luondduvalljodagaid iežaset kultuvrra mielde.

 • Lága fápmuiboahtin

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Sihke ráđđehusa, Sámedikki ja Finnmárkku fylkkadikki viggamuššan lea ahte Finnmárkkuláhka galgá boahtit fápmui nu fargga go vejolaš. Almmatge fertejit muhtun ráhkkananbarggut dahkkojuvvot ovdal go dát sáhttá dáhpáhuvvat.

 • Nuppástusat eará lágain

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkuláhka ii mielddisbuvtte nuppástusaid eará lágaide main lea mearkkašupmi Finnmárkkuopmodaga ráđđenvuoigatvuhtii eatnamiid badjel maid dat váldá badjelasas. Deaŧalaččamus nuppástusat dahkkojuvvojit bákteruvkeláhkii.

 • Ođasmuvvi valljodagaid hálddaheapmi

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Okta deaŧalaččamus ulbmiliin lea addit Finnmárkku veahkadahkii stuorát váikkuhanfámu fylkka eanavuođu hálddaheapmái. Dáppe sáhtát lohkat iežat vuoigatvuođaid birra.

 • Finnmárkkuláhka — vástádusat muhtun dábálaš gažaldagaide

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Dáppe gávnnat vástádusaid muhtun dábálaš gažaldagaide Finnmárkkulága birra. Siidu ođasmahttojuvvo jotkkolaččat.

 • Finnmárkkuopmodat

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Go Finnmárkkuláhka boahtá fápmui, de sirdojuvvojit buot Statskog SFa dálá hálddahan eatnamat ođđa orgánii mii gohčoduvvo Finnmárkkuopmodahkan. Finnmárkkuopmodat lea iehčanas riektesubjeakta ja dat oamasta prinsihpas eanavuođu nugo ovttaskas

 • Leahkki vuoigatvuođat eai lihkahallojuvvo

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkuláhka ii nuppástuhte eana- ja oamasteaddjivuoigatvuođaid Finnmárkku eatnamii earret opmodagaid sirdima Statskog SFas Finnmárkkuopmodahkii.

 • Leahkki vuoigatvuođaid gárten

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Leahkki vuoigatvuođaid gárten ja dohkkeheapmi lea deaŧalaš oassi Finnmárkkulágas. Galgá ásahuvvot komišuvdna ja sierraduopmostuollu dán várás.

 • Finnmárkkulága váldosisdoallu

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkulága ulbmil lea lágidit diliid nu ahte Finnmárkku eatnamat ja luondduvalljodagat hálddahuvvojit dássedis ja ekologalaččat suvdinnávccalaš vuogi mielde.

 • Láhkaáhus sámediggeválgga birra

  31.03.2005 Láhkaásahus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

 • Juolludeamit sámi ulbmiliidda 2005

  06.10.2004 Johtočállosat Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Sápmelaččat leat njealji stáhta eamiálbmot ja unnitlohku, ja sis lea dárbu ja vuoigatvuohta erenoamáš árvui sihke riikkaidgaskasaš ja riikka álbmotrievtti mielde. (06.10.2004)

 • H-18/04 - Sámelága rievadeamit - Sámediggi lea váldán badjelasas ovddasvástádusa girjet sámi jienastuslogu

  30.09.2004 Johtočállosat Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Gielddat Fylkkagielddat Sámediggi Vearrodirektoráhta – Álbmotregistrerema guovddáškantuvra Sámi organisašuvnnat 2001 sámediggeválgga válgalisttat Johtočála H-18/04 Min ref Beaivi 02/5617-70 GUH 22.09.04 Sámelága rievadeamit – Sámediggi lea váldán

 • Láhka geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođaláhka).

  24.02.2004 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Láhka geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođaláhka). Lága geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođalága) jorgalus lea ođasmahttojuvvon oktan rievdadusaiguin mat leat lága bokte mearriduvvon

 • Láhka guovvamánu 10. b. 1967 hálddašanáššiid meannudanvuogi birra (hálddašanláhka)

  24.02.2004 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

 • Láhka geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođaláhka).

  13.01.2004 Njuolggadusat Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Láhka geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođaláhka). Lága geassemánu 19. b. 1970 almmolašvuođa birra hálddašeamis (almmolašvuođalága) jorgalus lea ođasmahttojuvvon oktan rievdadusaiguin mat leat lága bokte mearriduvvon