Doaibma- ja bušeahttasekšuvdna (DBS)

Sekšuvnna ovddasvástádus lea hábmet ja muddet rievttes sturrosažžan bargomárkandoaimmaid bargoohcciide, doaimmat maiguin ovddidit man ollu bargofápmu lea olámuttus ja bargomárkanpolitihka joavkkuid ektui main lea hástaleaddji dilli bargomárkanis.

Sekšuvdna hábme ja koordinere maiddái ossodaga barggu stáhtabušeahta oktavuođas, nu mo bargomárkandoaimmaid ja beaiveruđaid, ja ossodaga áššiid Stuorradiggái. Sekšuvdna koordinere maid riikkaidgaskasaš áššiid.