Tiltaks- og budsjettseksjonen (TBS)

Seksjonen har ansvaret for utforming og dimensjonering av arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere, tiltak for å styrke tilgangen på arbeidskraft og arbeidsmarkedspolitikk rettet mot utsatte grupper i arbeidsmarkedet.

Seksjonen utformer og koordinerer også avdelingens bidrag til statsbudsjettet, slik som arbeidsmarkedstiltak og dagpenger, og avdelingens saker til Stortinget. I tillegg koordinerer seksjonen internasjonale saker.