Analyse- og inntektspolitisk seksjon (AIS)

Seksjonen har ansvar for forskning, utredning, overvåking og analyser knyttet til arbeidsmarkedet, herunder om tilgang og avgang fra arbeidsstyrken, arbeidsledighet, arbeidsinnvandring, inntekts- og lønnsutvikling mv.

Seksjonen har oppgaver i forbindelse med inntekts- og lønnsoppgjør, blant annet ansvaret for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Seksjonen overvåker og analyserer av utviklingen på arbeidsmarkedet og inntekts- og lønnsutviklingen. I tillegg har seksjonen ansvar for forskning og utredning knyttet til arbeidsmarkedet og inntekts- og lønnsforhold. Koordinering av departementets arbeid med forskning og utvikling (FoU) og seniorpolitikk ligger også i seksjonen.