Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm

Telefon: 22 24 85 00

Sigrid Russwurm leder analyse- og inntektspolitisk seksjon (AIS)