Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm

Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm

Sigrid Russwurm leder analyse- og inntektspolitisk seksjon (AIS)

Telefon: 22 24 85 00