Juridisk seksjon (JS)

Seksjonen har ansvaret for å forvalte og utvikle regelverket som regulerer ulike områder av arbeidsmarkedet, slik som dagpenger, permitteringer, arbeidsmarkedsloven, arbeidsinnvandring, spørsmål knyttet til fri bevegelse av arbeidstakere innenfor EØS-området og stønad til enslig mor og far.

Enheten har også ansvaret for fellesadministrative oppgaver og tjenester, internbudsjett og diverse uviklingsoppgaver for avdelingen.