Avdelingsdirektør Cathrine Opstad Sunde

Avdelingsdirektør Cathrine Opstad Sunde

Juridisk seksjon (JS), Arbeidsmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 85 00