Hálddahussekšuvdna

Hálddahussekšuvnna ovddasvástádus lea departemeantta sihkarvuođa- ja gearggusvuođabargu. Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá maid departemeantta lanjaid doallan ja ovddideapmi, DGT, siskkáldas bušeahtta ja rehketdoalu, oastinbálvalusat ja gulahallan gálvo- ja bálvalusdoaimmaheddjiiguin, earret eará DSS:in.