Dokumentašuvdnasekšuvdna

Dokumentašuvdnasekšuvnna ovddasvástádus lea journáladoallan departemeantta elektrovnnalaš arkiiva- ja áššemeannudanvuogádagas, ja ovddidit dagaldumiid (rutiinnaid) ja geavaheaddjidoarjaga dan vuogádahkii. Sekšuvnna ovddasvástádus lea almmolaš journála (elektrovnnalaš vejolašvuohta geahčadit dieđuid) ja vejolašvuohta geahčadit dieđuid (innsyn).