Dokumentasjonsseksjonen

Dokumentasjonsseksjonen har ansvaret for journalføring i det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet i departementet, og utvikling av rutiner og brukerstøtte for dette systemet. Seksjonen har ansvar for offentlig journal (eInnsyn) og innsyn.