Administrasjonsseksjonen

Administrasjonsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har seksjonen ansvaret for drift og utvikling av departementets lokaler, IKT, internbudsjett og regnskap, innkjøpstjenester og kontakt med leverandører, blant annet DSS.