HR-seksjonen

HR-seksjonen har ansvaret for utvikling og oppfølging av personal- og lønnspolitikken i departementet, organisasjonsutvikling, lederutvikling, kompetanseutvikling, støtte til rekrutteringsarbeidet i departementet, arbeidsgiverprofilering og departementets interne arbeid med inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø. Seksjonen ivaretar arbeidsgiverfunksjonen i departementet og har ansvar for samhandling med fagforeningene.