Vuollásaš ásahusat

Mediabearráigeahčču

Mediabearráigeahčču lea stáhtalaš bearráigeahččo- ja hálddašanorgána mii Stuoradikki, Ráđđehusa ja Kulturdepartemeantta mearriduvvon lágaid čađaha. Mediabearráigeahčču galgá fuolahit ahte sátnefriddjavuođa, riektesihkkarvuođa ja ealli demokratiija guoskevaš servodatulbmilat ollašuvvet.

Bargui gullá gaskkustit mánáid  digitála mediaid ja dihtorspealuid geavaheami,  rádio- ja tv-sáddagiid njuolggadusaid ja kinofilmmaid ahkerádjemearrádusaid ja videográmmaregistreremiid. Bearráigeahčču hálddaša maid doarjjaortnegiid, ja čađaha maid bearráigeahču beaivepreassa ja áibmomedia márkanastin- ja eaiggátvuođaáššiid.
Mediabearráigeahčču mearrida ovdamearkka dihte eaiggátosiid háhkamiid jos dat váikkuhit dasa ahte mediat čoahkkanit menddo ollu ovtta sadjái nationála ja guvllolaš dásis.

Mediabearráigeahčču mearrida ahkerájá ealáhusguoski filmmaide filbma- ja videográmmalága vuođul. Dan lassin registrere Mediabearráigeahčču videográmmaid mat vuvdojuvvojit iešguđet ealáhusain. Mediabearráigeahčču lea maid ráđđeaddi instánsa interneahta ja dihtorspealuid oktavuođas.

Mediabearráigeahčču goziha áibmomedia (dábálaš áibmomediaeavttuid, máidnosiid ja ruhtaaddosiid ja mánáid ja nuoraid suddjendoaimmaid) ja lea konsešuvdna- ja registrereneiseváldi báikkálaš áibmomediaid ja eará áibmomediaid várás. Mediabearráigeahčču lea maid  tv-divatáššiid váiddainstánsa.

Mediabearráigeahčču hálddaša iešguđetlágan doarjjaortnegiid, ovdamearkka dihte  preassadoarjagiid aviissaide ja sierra publikašuvnnaide, doarjagiid geavahanvuđot mediadutkamii ja lassi oahpuide ja doarjagiid báikkálaš áibmomediaulbmiliidda.

Juolludusreive ja jahkeraporttat (girjegillii)

Neahttasiidu: https://medietilsynet.no/