Sámepolitihka vuođđu

Geatnegasvuođat sámeálbmoga ektui čuvvot sihke riikkalaš ja riikkaidgaskasaš konvenšuvnnain.

Vuoođolága § 108 ja Sámeláhka leat ráđđehusa ulbmila vuođđu láhčit diliid nu ahte sámeálbmot sáhttá sihkkarastit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodateallima. Dán geatnegahttet maiddái riikkaidgaskasaš konvenšuvnnat, erenoamážit ONa siviila ja politihkalaš vuoigatvuođaide guoski konvenšuvnna artihkal 27, ja ILO-konvenšuvdna nr. 169 iehčanis stáhtaid álgoálbmogiid ja olmmoščearddaid birra.  

Loga eanet dás: