Meld. St. 31 (2018–2019)

Sámi giella, kultuvra ja servodateallin

Sisdollui

Ráva

Gielda- ja ođasmáhttindepartemeanta

ávžžuha:

Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ráva geassemánu 21. beaivvi 2019 Sámi giella, kultuvra ja servodateallin sáddejuvvo Stuoradiggái.

Ovdasiidui