Ekspedišuvdnahoavda Ingrid Vad Nilsen

Portrett av ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen

Čujuhus: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-poasta: Ingrid-Vad.Nilsen@kud.dep.no
Telefovdna: 22 24 79 01

Vad Nilsen lea Kulturdepartemeantta Oskku, eallinoainnu ja kulturgáhtten ossodaga jođiheaddji.