Álbmotdearvvašvuođasekšuvdna

Sekšuvnnas leat barggut surggiin psyhkalaš dearvvašvuohta, dearvvašvuođaanalysat, birasnjulgejuvvon dearvvašvuođasuodjalus, njoammunsuodjalus (maiddái hiv-eastadeaddji bargu) ja suonjardanbearráigeahčču.

Sekšuvdna bargá dearvvašvuođaovdánahtti ja eastadeaddji bargguiguin surggiin fysalaš aktivitehta, birasnjulgejuvvon dearvvašvuođasuodjalus, njoammuneastadeapmi, vaháteastadeapmi ja ahkeustitlaš servodaga heiveheapmi.

Sekšuvnnas lea muđui ovddasvástádus Álbmotdearvvašvuođainstituhta etáhtastivrema ovddas ja Suonjardanbearráigeahču- ja atomasihkarvuođadirektoráhta ovddas ja dearvvašvuođalaš gearggusvuođa ovddas njoammunsuodjalus-, atoma- ja kemalaš dáhpáhusaide.

Sekšuvdna hálddaša álbmotdearvvašvuođalága, suonjardanbearráigeahččolága ja atomaenergiijalága. Dasa lassin koordinere sekšuvdna bušeahta, ekonomiija ja eará oktasašáššiid ossodagas.