Biebmodili ja biebmosihkarvuođa sekšuvdna

Sekšuvnnas lea ovddasvástádus dearvvašvuođaovddideaddji ja dávdaeastadeaddji barggu ovddas biebmosihkarvuođas ja biebmodilis.

Sekšuvnna ovddasvástádussurggiide gullet biebmodilli, juhkančáhci, biebmosihkarvuohta, biebmomerken, kosmetihkka ja genamodifiserejuvvon biebmu.

Sekšuvnnas lea ovddasvástádus biebmolága ovddas gullevaš láhkaásahusaiguin, gos stuora oassi njuolggadusain leat EES vuođul. EU/EES-barggu lassin leat CODEX Alimentarius ja eará riikkaidgaskasaš barggut dehálaš oassi sekšuvnna barggus.

Sekšuvnnas lea ovddasvástádus dearvvašvuođalaš gearggusvuođa ovddas dávddaid ovddas mat čuvvot biebmu ja juhkančázi, ja das lea fágalaš ovddasvástádus Biebmobearráigeahču etáhtastivrema ovddas (LMD:in ja NFD:in ovttas).

Muđui lea sekšuvnnas ovddasvástádus čuovvolit biebmodillepolitihka ja ulbmilšiehtadusa dearvvašlaččabut biebmodili ovddas maid dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar lea šiehttan ealáhuseallimiin.