Seksjon for ernæring og mattrygghet

Seksjonen har ansvaret for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Det omfatter områdene ernæring, drikkevann, mattrygghet, lovgivning på matområdet, kosmetikk, genmodifisert mat, EU/EØS-arbeid, CODEX Alimentarius og øvrig internasjonalt arbeid, faglig etatsstyring av Mattilsynet og helsemessig beredskap på områdene matbårne sykdommer og drikkevann.