Seksjon for ernæring og mattrygghet

Seksjonen har ansvaret for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid innenfor mattrygghet og kosthold.

Seksjonens ansvarsområder omfatter ernæring, drikkevann, mattrygghet, matmerking, kosmetikk og genmodifisert mat. 

Seksjonen har ansvaret for matloven med tilhørende forskrifter, der mye av regelverket er EØS-basert. I tillegg til EU/EØS-arbeid er CODEX Alimentarius og øvrig internasjonalt arbeid en viktig oppgave for seksjonen.

Seksjonen har ansvar for helsemessig beredskap på områdene matbårne sykdommer og drikkevann, og faglig ansvar for etatsstyring av Mattilsynet (i samarbeid med LMD og NFD).

Videre har seksjonen ansvaret for å følge opp kostholdspolitikken og intensjonsavtalen for et sunnere kosthold som helse- og omsorgsministeren har med næringslivet.

Avdelingsdirektør er Bodil Blaker.