Folkehelseseksjonen

Seksjonen har oppgaver innenfor områdene psykisk helse, helseanalyser, miljørettet helsevern, smittevern (inklusiv hiv-forebyggende arbeid) og strålevern.

Seksjonen arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid på områdene fysisk aktivitet, miljørettet helsevern, smittevern, skadeforebygging og tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn.

Seksjonen har videre ansvar for etatsstyring av Folkehelseinstituttet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og helsemessig beredskap for smittevern-, atom- og kjemiske hendelser.

Seksjonen forvalter folkehelseloven, strålevernloven og atomenergiloven. I tillegg koordinerer seksjonen budsjett-, økonomi- og andre fellessaker i avdelingen.

Avdelingsdirektør er Elin Anglevik.