Folkehelseseksjonen

Seksjonen har oppgaver innenfor områdene psykisk helse, helseovervåking og helseregistre, miljørettet helsevern, smittevern (inklusiv hivforebyggende arbeid) og strålevern.

Helsefremmende og forebyggende arbeid på områdene fysisk aktivitet og tobakk. Etatsstyring av Folkehelseinstituttet og Statens strålevern, forvaltning av folkehelselovgivning, herunder miljørettet helsevern-, smittevern, strålevern- og tobakksskade- og helseovervåkingsregelverket. Helsemessig beredskap for smittevern-, atom- og kjemiske hendelser, internasjonalt arbeid,og budsjett, økonomi- og andre fellessaker i avdelingen.