Ekonomalaš stivrema sekšuvdna

Sekšuvnna barggut gullet stáhtaráđi guvllolaš dearvvašvuođadoaimmahagaid eaiggátstivrema ráhkkaneapmái, ja stivrengáibádusaid čuovvoleapmái, mas ekonomiija ja investeremat deattuhuvvojit.