Seksjon for økonomisk styring

Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene, samt oppfølging av styringskrav, med hovedvekt på økonomi og investeringer.