Seksjon for økonomisk styring

Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene, samt oppfølging av styringskrav, med hovedvekt på økonomi og investeringer.

Avdelingsdirektør er Astri Knapstad.