Organiserema ja stivrema sekšuvdna

Sekšuvnna barggut gullet stáhtaráđi guvllolaš dearvvašvuođadoaimmahagaid ja Norsk helsenett SF eaiggátstivrema ráhkkaneapmái, ja stivrengáibádusaid čuovvuleapmái.