Ossodatčállingoddi

Sekšuvdna ovddasvástida stáhtabušeahta, ekonomiijastivrejumi, doarjjahálddašeami, raporterendoaimmaid, rehketdoalu loahpaheami stáhtarehketdoalu oktavuođas ja doaibmaplánabargguid mat gusket Ceavzilvuođa- ja nuppástusossodaga bargosuorgái. Sekšuvdna lea mielde Birasdirektoráhta etáhtastivremis. Sekšuvdna veahkeha dan lassin jođihanáššiin ja koordinere ollu hálddahuslaš áššiid olles ossodaga ovddas.