Ossodatdirektevra Aud Ingvild Slettemoen

Ossodatdirektevra Aud Ingvild Slettemoen

Ekspedišuvdnahoavda Aud Ingvild Slettemoen.

E-poasta: Aud-Ingvild.Slettemoen@kld.dep.no
Telefovdna: 22 24 60 73