What's new

Calendar

Filter

27/09/2023

  • Utanriksministeren er på Lillehammer i samband med responskonferansen

    Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

    Stad: Høgskulen i Innlandet, Lillehammer

    Hva betyr en endret geopolitisk kontekst for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningspolitikk innenfor disse endrede rammene?

    Dette er noen av spørsmålene vi stiller på en konferanse på Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) 27. september, hvor utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar sammen med statsforvalter Knut Storberget og forskere fra Høgskolen.

28/09/2023

Show more events