State Secretary Lars Erik Bartnes (Centre Party)

Bilde av statssekretær Lars Erik Bartnes

E-mail lars-erik.bartnes@fin.dep.no

Appointed: 14/10/2021