Political Adviser Kristian P. Larsson (Progress Party)

Politisk rådgiver Kristian Peder Larsson

E-mail Kristian-Peder.Larsson@oed.dep.no
Mobile phone: 970 21 102

Appointed: 18/12/2019

Kristian P. Larsson was appointed on December 18. 2019.