IT mot skjemabelastning. Elektronisk rapportering som forenklingstiltak for næringslivet. (.pdf)