Norwegian defence-related cooperation with the Baltic states

Norsk politikk i etterkrigstiden har bare i mindre grad vært rettet mot Baltikum. Uavhengigheten for de baltiske stater i 1991 endret imidlertid dette. TekstutgaveTekstutgave (pdf-format, krever Acrobat reader, kan lastes gratis ned her.

Norwegian defence-related cooperation with the Baltic states

Norsk politikk i etterkrigstiden har bare i mindre grad vært rettet mot Baltikum. Uavhengigheten for de baltiske stater i 1991 endret imidlertid dette.

 Tekstutgave
Tekstutgave (pdf-format, krever Acrobat reader, kan lastes gratis ned her.

VEDLEGG