Historical archive

Introduction of a digital travel registration system

Historical archive

Published under: Solberg's Government

Publisher: Ministry of Justice and Public Security

The government has decided to introduce a travel registration system, in which anyone wanting to cross Norwegian borders must register information including their name, contact details, quarantine location and employer if applicable.

“This will be a useful tool for many sectors in the work of preventing the spread of Covid-19. The system will be useful to the health sector in its infection control and track and trace work, while also allowing the police and the Norwegian Labour Inspection Authority to carry out their work investigating breaches of quarantine regulations,” says Monica Mæland, Minister of Justice and Public Security.

The main rule is that anyone who will cross the border, including Norwegian citizens, must register in the system.

“The seafood industry is expecting a huge influx of foreign workers for next year’s winter fisheries. This will help to ensure that their work can be carried out in a safe and well-organised way, allowing us to protect people from infection while helping industry players who rely on seasonal workers from abroad. It is important for the industry to work with the local and regional authorities and ensure that those working in the industry have signed contracts,” says Odd Emil Ingebrigtsen, Minister of Fisheries and Seafood. 

The aim is to have the travel registration system up and running from January 2021. Information entered in the system will be deleted when it is no longer necessary. Rules regarding deletion will be set out in regulations.

Polish translation

Informacja prasowa | Data: 09.12.2020

Rząd postanowił wprowadzić system rejestracji podróżnych, w którym osoby chcące przekroczyć granicę Norwegii będą miały obowiązek rejestrowania swoich danych, między innymi imienia i nazwiska, informacji kontaktowych, miejsca pobytu podczas kwarantanny i ewentualnego pracodawcy.

­– „Będzie to przydatne dla kilku sektorów narzędzie zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19. System będzie użyteczny dla służby zdrowia w zakresie kontroli i śledzenia infekcji, a także dla policji i inspekcji pracy przy ściganiu naruszeń przepisów dotyczących kwarantanny” – mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Główna zasada jest taka, że wszyscy przekraczający granicę, w tym obywatele Norwegii, muszą zarejestrować się w systemie.

– „Branża przemysłu rybnego spodziewa się dużego napływu zagranicznej siły roboczej w związku z przyszłorocznymi połowami zimowymi. System pomoże przeprowadzić to we właściwy i uporządkowany sposób, ułatwiając kontrolę infekcji przy jednoczesnym wsparciu dla przedsiębiorstw zależnych od pracowników sezonowych z zagranicy. Ważne jest, aby branża współpracowała z lokalnymi i regionalnymi władzami, a także dbała o zawieranie umów z przyszłymi pracownikami w sektorze” – mówi minister rybołówstwa i przemysłu rybnego Odd Emil Ingebrigtsen.

Wprowadzenie systemu rejestracji podróżnych planuje się na styczeń 2021 roku.

Wprowadzone informacje będą usuwane, gdy nie będą już potrzebne. Zasady ich usuwania zostaną określone w rozporządzeniu.