State Secretary Guro Angell Gimse (Conservative Party)

Born: 1971
Appointed: 01/02/2019

Guro Angell Gimse (Conservative Party) is State Secretary at Ministry of Labour and Social Affairs.

Arbeidserfaring/verv

01.01.98–dd Selvstendig næringsdrivende kornprodusent

01.10.2017–22.01.2019 Vararepresentant på Stortinget

01.10.17–23.01.17 Stortingsrepresentant i justiskomitéen

01.01.16–01.10.17 Nestleder i infrastrukturkomitéen i Sør-Trøndelag fylkeskommune

01.05.08–31.12.15 Prosjektleder for ulike prosjekt i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag

15.10.14–15.10.15 Leder av Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag (30%)

01.10.11–dd Medlem av formannskapet i Melhus kommune (20%)

01.05.06–01.05.08 Familievoldskoordinator/politioverbetjent ved Strategisk analyse ved Sør-Trøndelag politidistrikt

01.04.97–01.05.06 Politibetjent ved Skaun lensmannsdistrikt

01.01.97–01.04.97 Politikonstabel ved Trondheim politidistrikt

01.09.96–31.12.96 Lensmannsbetjent ved Skaun lensmannsdistrikt

01.07.93–31.08.96 Politikonstabel ved Oslo politidistrikt

01.10.91–05.10.92 Politiaspirant ved Namdal politidistrikt

Utdanning

Høst 2017 Positivt lederskap (del av MBA – Nord Universitet)

Vår 2017 Samfunnsøkonomi (del av MBA – Nord Universitet)

Vår 2017 Bedriftsøkonomisk analyse (del av MBA – Nord Universitet)

Vår 2017 Foretaksfinans (del av MBA – Nord Universitet)

Høst 2016 Markedsføring og entreprenørskap (del av MBA – Nord Universitet)

Høst 2016 Organisasjon og ledelse (del av MBA – Nord Universitet)

Høst 2016 Regnskapsforståelse med analyse (del av MBA – Nord Universitet)

Høst 2012 Stabsledelse og krisehåndtering ved Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap (NUSB)

Vår 2010 Prosjektledelse II ved BI

Høst 2008 Prosjektledelse I ved BI

Vår 2007 Styrekompetanse ved BI

Vår/høst 2005 Instruktørutdanning i avhørsteknikk ved Politihøgskolen

Vår 1996 Examen Philosphicum

1991–1993 Politiskolen

1987–1990 Melhus videregående skole naturfaglinje