Search

Showing 4321-4340 of 4389 results.

Sort by: Date Best results Enter a search term to sort by best results

 • Contribution Agreement Concluded: Norway Delivers US$ 56 Million In Results-Based Support For Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Climate Goals

  19.10.2022 Separate website NICFI

  In the Memorandum of Understanding, both partners confirmed their intention to collaborate in a new climate partnership to support Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Operational Plan and for Norway to support Indonesia’s

 • Autismeforeningen i Norge

  16.05.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Helseoppfølging: Alt helse- og sosialfaglig og pedagogisk personell bør få obligatorisk autismeopplæring. Den britiske regjeringen har nå ute på høring et forslag om obligatorisk autismeopplæring til ansatte helse- og sosiale tjenester: https://

 • SPISS

  03.06.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

    SPISS er en privat spesialpedagogisk virksomhet som har spesialisert seg på autismespektertilstander. For tiden er vi fire veiledere i SPISS. Vi veileder og gir opplæring til pårørende, fagfolk og ikke minst til barn, unge og voksne med egne

 • Se videoene fra avslutningskonferansen for Program for bedre styring og ledelse

  13.03.2018 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Vi har laget en kort oppsummeringsvideo fra konferansen. Du kan også fordype deg i opptak av innleggene. Oppsummering   Program   Velkommen, ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Introduksjon til dagen, ved departementsråd Eivind

 • Tater-/romaniutvalgets rapport følges opp i ny stortingsmelding

  18.12.2020 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Ved framleggelsen av stortingsmeldingen er dermed referansegruppa, som ble opprettet for oppfølging av NOU 2015: 7, formelt lagt ned. Stortingsmeldingen, og statsrådens presentasjon av den, finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/

 • Gi innspill til Norges rapportering på rammekonvensjonen og minoritetsspråkpakta

  18.05.2020 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Rapportene til Europarådet skal bare omtale tiltak som regjeringen har gjennomført og tiltak som er satt i gang. Departementet vil gjerne ha tilbakemelding på om det er noe vi har glemt å ta med i rapportene, noe dere mener er feil i teksten, eller

 • Referat fra møte i referansegruppen 13. mars 2019

  28.03.2019 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Referat fra møte i referansegruppa 13. mars 2019 (PDF)

 • Gevinstseminar med førjulsstemning 18. desember

  08.12.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til sitt tradisjonsrike gevinstseminar når det nærmer seg jul, og gleder seg til å samle ledere i departementene og alle som ønsker at vi skal lykkes med å ta ut gevinster i offentlig sektor til

 • Erfaringer med behandling av Tourettes syndrom

  20.11.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer. Mvh Mette S

 • Fordeling av tilskudd til romanifolket/taterne

  19.11.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Se oversikt over fordelingen på regjeringen.no: En million kroner til kulturtiltak for romanifolket/taterne

 • Arbeidsgiverrådet må gjøre seg fortjent til å bli lyttet til

  06.11.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  – Å føle at noen puster deg i nakken er en del av det å være leder. Det er økte forventninger og krav til oss, både når det gjelder gjennomføringskraft, omstilling og samordning, og behovet for kontinuerlig endring har blitt en realitet — også i

 • Frokostseminar: Hvordan ta gode beslutninger i en omskiftelig tid?

  25.09.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Skal statlige ledere klare å møte de utfordringene de står overfor, må de evne å ta gode beslutninger. Og skal de finne gode løsninger som svarer på utfordringene, krever det et godt forarbeid. Men flere undersøkelser viser at statlige utredninger

 • Norsk Tourette Forening, Vestfold Fylkeslag

  23.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Innspill-til-autisme-og-tourettesutvalget.pdf

 • Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

  23.01.2020 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Innspill til Autisme og Tourettes-utvalget. Tilbud for voksne med ASD på aktivitetshuset Fredheim. Autismeforeningen var med og drev grupper for voksne med AS og deres pårørende i lag med voksenhabiliteringen i Helse Bergen i flere år. Dette munnet

 • Hva er bakgrunnen for endret forvaltning av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne?

  17.09.2019 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Siden 2008 har Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvaltet den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Men i 2017 vedtok Stortinget at stiftelsen ikke lenger skulle motta disse midlene over statsbudsjettet. Etter dialog med

 • How the Global Biodiversity Framework helps our efforts to stop tropical deforestation

  17.01.2023 Separate website NICFI

  Norway’s negotiating team, led by Minister of Climate and Environment Mr. Espen Barth Eide (left), celebrates as the Montreal agreement is passed. As much as 40% of the world’s land has been degraded, and wildlife population have shrunk dramatically

 • Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag

  31.05.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag ble etablert 21.04.2007 som fylkeslag i den landsdekkende interesseorganisasjonen Norsk Tourette Forening. Vi arrangerer jevnlig arrangementer for våre 207 (01.01.19) medlemmer, og arbeider med generell

 • Arbeidsutvalget – Nettverk for ledere i habiliteringstjenesten for barn

  23.05.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Forekomsten av ASD har i epidemiologiske studier vist seg å øke drastisk – med en mangedobling av forekomsten gjennom de siste 20 år. Mange av disse krever betydelig innsats fra helsevesenet, både for diagnostikk og behandling/ oppfølging/

 • Reform på sporet

  07.09.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Offentlig sektor står ovenfor komplekse utfordringer og krav til effektivisering. Omstilling er nødvendig, og regjeringen Solberg har igangsatt flere reformer. Én av disse er jernbanereformen. Carlo Thomsen, som høsten 2015 til våren 2017 var

 • Forvaltningen av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne overføres til Kulturrådet

  13.09.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Gjennom referansegruppen som skal se på oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand har det kommet flere forslag til hvordan den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne kan forvaltes videre. Ett av forslagene som har kommet opp, og

 • Page 217 of 220
 • Page 217 of 220