Calendar

Filter

06/12/2021

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Statssekretær Thune har eit møte med leiaren for Europa-avdelinga i det pakistanske utanriksdepartementet

  Henrik Thune| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Dr. Muhammad Tariq, leiar for Europa-avdelinga i det pakistanske utanriksdepartementet. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Thune deltek på ein konsultasjon med Angola

  Henrik Thune| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Henrik Thune deltek på ein konsultasjon med Angola om menneskeretttar.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held innlegg på eit Norad-seminar

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: Norad, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held innlegg på Norads seminar om Norglobal2 og forskingsbasert kunnskap i utviklingspolitikken.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

   

 • Utviklingsministeren har eit møte med bistandsorganisasjonar

  Anne Beathe Tvinnereim, Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med dei mellomstore bistandsorganisasjonane Atlas-alliansen, Plan, Regnskogfondet, Care, Strømmestiftinga, Digni og Utviklingsfondet om felles prioriteringar i utviklingspolitikken. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek på eit ministermøte om covid-19

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit digitalt ministermøte om covid-19 i regi av Usaid.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

07/12/2021

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Statssekretær Petersson har eit møte med eksekutivsekretæren i CTBTO

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo 

  Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Robert Floyd, eksekutivsekretær i Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit møte med Redd Barnas generalsekretær

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange om felles prioriteringar i utviklingspolitikken. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

   

 • Utviklingsministeren har eit møte med UN Womens nye direktør

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har møte med UN Womens nye direktør Sima Sami Bahous.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Statssekretær Petersson held opningsinnlegget på eit arrangement for arbeidet med prøvestansavtalen

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: Munch-museet, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson held opningsinnlegget på eit jubileumsarrangement for arbeidet med prøvestansavtalen. Arrangementet er skipa til av Norsar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Petersson deltek på eit jubileumsarrangement om Willy Brandt

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: Universitetets aula, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit jubileumsarrangement i samband med at det er 50 år sidan Willy Brandt fekk Nobels fredspris. Arrangementet er skipa til av Willy Brandt-stiftinga.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek i ein paneldebatt om transnasjonal korrupsjon

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt i ein paneldebatt om transnasjonal korrupsjon under demokratimøtet i regi av Usaid.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

08/12/2021

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Statssekretær Thune har eit møte med FNs spesialrapportør for menneskerettsforsvararar

  Henrik Thune| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Statssekretær Henrik Thune har eit møte med FNs spesialrapportør for menneskerettsforsvararar, Mary Lawlor. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Petersson deltek på presentasjonen av rapporten ‘’Protecting Defenders’’

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek, digitalt, på presentasjonen av Human Rights House Foundation sin rapport ‘’Protecting Defenders’’.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på ein middagfor leiaren i WFP

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: Parkveien 45, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein middag med Verdas matvareprograms (WFP) leiar David Beasley i regjeringas representasjonsanlegg.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

09/12/2021

 • Utanriksministeren er på reise i USA

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: New York og Washington DC

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA.

  Sjå eigen presseinformasjon.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

 • Utviklingsministeren har eit møte med Caritas sin internasjonale generalsekretær

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Caritas sin internasjonale generalsekretær Aloysius John. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med leiaren i WFP

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med David Beasley, leiaren i Verdas matvareprogram (WFP) . 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med ein professor i utviklingsøkonomi

  Anne Beathe Tvinnereim, Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Rema Hanna, professor i utviklingsøkonomi ved Harvard-universitetet.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Statssekretær Petersson deltek på eit møte med LO og turistnæringa

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Location: Helse- og omsorgsdepartementet,, Oslo

  Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med representantar frå LO og turistnæringa om norsk reiseliv, sjøfart og industri. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

10/12/2021

 • Utviklingsministeren har eit møte med FNs spesialrepresentant for toppmøtet om matsystem

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Agnes Kalibata, spesialrepresentant for FNs toppmøte om matsystem.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek i ein rundebordssamtale om matsystem

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: UD, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek i ein rundebordssamtale med Agnes Kalibata, spesialrepresentant for FNs toppmøte om matsystem. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren deltek på Redd Barnas fredsprisfest

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: Nobels fredssenter, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Redd Barnas fredsprisfest. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utanriksministeren er til stades under utdelinga av Nobels fredspris

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: Rådhuset, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under utdelinga av Nobels fredspris til årets vinnarar, Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Fjorårets vinnar, Verdas matvareprogram, vil også få utdelt sin pris.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek under utdelinga av Nobels fredspris

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: Rådhuset, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek under utdelinga av Nobels fredspris.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek på Nobel-banketten

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: Grand hotell, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på ein bankett i samband med utdelinga av Nobels fredspris 2021.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

11/12/2021

 • Utviklingsministeren deltek på Nobels fredsprisforum

  Anne Beathe Tvinnereim| Utanriksdepartementet

  Location: Universitetets aula, Oslo

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Nobels fredsprisforum om svolt og klima. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek på Nobels fredsprisforum

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Location: Universitetets aula, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Nobel Peace Prize Forum - i samband med utdelinga av Nobels fredspris 2021. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Show more events