Aktuelt

Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

07.06.2023

 • Statssekretær Erling Rimestad deltek på OECD sitt ministermøte

  Erling Rimestad| Utanriksdepartementet

  Stad: Paris, Frankrike

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Eivind Vad Petersson er i Washington DC for blant anna bilaterale møter med amerikanske myndigheiter

  Eivind Vad Petersson| Utanriksdepartementet

  Stad: Washington DC, USA

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren er til stades i Stortinget

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Stad: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades i Stortinget i samband med handsaminga av utanrikstenesteloven.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

08.06.2023

09.06.2023

10.07.2023

 • Statsministeren besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius

  Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt, Bjørn Arild Gram| Statsministerens kontor

  Stad: Litauen

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius. Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek også på Nato-toppmøtet.

  Medieakkrediteringa til Nato-toppmøtet er open. Presse må akkreditere seg via https://my.hq.nato.int/ innan 25. juni. Vi ber om at presse som vil vere med til Litauen melder frå til smkinfo@smk.dep.no.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no

  Pressekontakt for utanriksminister Anniken Huitfeldt er kommunikasjonsrådgivar Marte Lerberg Kopstad, telefon +47 99 52 20 26, e-post Marte.Lerberg.Kopstad@mfa.no.

  Pressekontakt for forsvarsminister Bjørn Arild Gram er kommunikasjonsrådgivar Lars Gjemble, telefon +47 90 97 38 91, e-post lgj@fd.dep.no.

11.07.2023

 • Statsministeren besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius

  Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt, Bjørn Arild Gram| Statsministerens kontor

  Stad: Litauen

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius. Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek også på Nato-toppmøtet.

  Medieakkrediteringa til Nato-toppmøtet er open. Presse må akkreditere seg via https://my.hq.nato.int/ innan 25. juni. Vi ber om at presse som vil vere med til Litauen melder frå til smkinfo@smk.dep.no.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no

  Pressekontakt for utanriksminister Anniken Huitfeldt er kommunikasjonsrådgivar Marte Lerberg Kopstad, telefon +47 99 52 20 26, e-post Marte.Lerberg.Kopstad@mfa.no.

  Pressekontakt for forsvarsminister Bjørn Arild Gram er kommunikasjonsrådgivar Lars Gjemble, telefon +47 90 97 38 91, e-post lgj@fd.dep.no.

12.07.2023

 • Statsministeren besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius

  Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt, Bjørn Arild Gram| Statsministerens kontor

  Stad: Litauen

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøker dei norske styrkane i Litauen og deltek på Nato-toppmøte i Vilnius. Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek også på Nato-toppmøtet.

  Medieakkrediteringa til Nato-toppmøtet er open. Presse må akkreditere seg via https://my.hq.nato.int/ innan 25. juni. Vi ber om at presse som vil vere med til Litauen melder frå til smkinfo@smk.dep.no.

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no

  Pressekontakt for utanriksminister Anniken Huitfeldt er kommunikasjonsrådgivar Marte Lerberg Kopstad, telefon +47 99 52 20 26, e-post Marte.Lerberg.Kopstad@mfa.no.

  Pressekontakt for forsvarsminister Bjørn Arild Gram er kommunikasjonsrådgivar Lars Gjemble, telefon +47 90 97 38 91, e-post lgj@fd.dep.no.

Vis flere hendelser