Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

28.10.2020

 • Statssekretær Ziolkowski møter den norske avdelinga av International Commission of Jurists

  Marte Ziolkowski, Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marte Ziolkowski møter (digitalt) den norske avdelinga av International Commission of Jurists.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utanriksministeren deltek på eit møte i Nordisk råd

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på utanriksministrenes digitale møte med presidiet (Nordisk råds sesjon).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren held eit innlegg på Arena Trøndelag sitt møte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på Arena Trøndelag sitt møte om samfunstryggleik og innovasjon.

  Sjå meir på arrangementet sin nettstad 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren deltek på eit nordisk utviklingsministermøte

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på nordisk utviklingsministermøte i samband med Nordisk råd. Siktemål med møtet er å rette merksemda mot aukande forskjellar globalt som følje av covid-19.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Statssekretær Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit rådsmøte i OECD (digitalt).  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren held appell under eit fakkeltog

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Ålesund

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell under det årlege fakkeltoget Åpne Dører til støtte for forfylgde kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sonder Olsen 92 60 51 63 

29.10.2020

 • Statssekretær Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på eit møte i regjeringas eksportpanel.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Statssekretær Halvorsen deltek i ein paneldebatt om sårbare statar

  Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Sted: Norad

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek i ein paneldebatt om "Korleis handtere risiko i sårbare statar". 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på OECD sitt ministerrådsmøte. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretærane Jakobsen og Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær

  Aksel Jakobsen, Marte Ziolkowski| Utenriksdepartementet

  Statssekretærane Aksel Jakobsen og Marte Ziolkowski har videomøte med FN sin assisterande generalsekretær Robert Piper. Piper er ansvarleg for koordinering av FNs utviklingsinnsats.

  Blant problemstillingane som vil bli diskutert er mellom anna covid-19, FN-reform og finansielle spørsmål.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren møter Indias ambassadør

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter dr. B. Bala Bhaskar, Indias ambassadør til Norge.  

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Statssekretær Hagen deltek på OECD sitt ministerrådsmøte

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen deltek på OECD sitt ministerrådsmøte (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held innlegg på eit webinar om psykisk helse og foreldreskap i eit utviklingsperspektiv i regi av International Child Development Programme (ICDP) Norge. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

30.10.2020

 • Utanriksministeren har ein samtale med generaldirektøren i IMO

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Eriksen Søreide har ein samtale (digitalt) med generaldirektør Antonio Vitorino (International Organization for Migration, IMO) i forkant av bilaterale konsultasjoner med organisasjonen.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har videomøte med leiaren i Ifad

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har videomøte med Gilbert Huongbo, leiar av det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (Ifad).

  Siktemål med møtet er mattryggleik og berekraftig jordbruksutvikling.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Statssekretær Hagen møter Amnesty Norge

  Marianne Hagen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen møter Amnesty Norge (digitalt).

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

31.10.2020

 • Utviklingsministeren deltek i ein panelsamtale om kristent engasjement i politikk og næringsliv

  Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

  Sted: Norefjell

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i ein panelsamtale om kristent engasjement i politikk og næringsliv på arrangementet "Get Focused Lederdager". 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Vis flere hendelser