Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

22.04.2021

 • Utanriksministeren deltek i ei høyring i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ei høyring i Stortinget i samband med det planlagte salget av Bergen Engines. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek på ei møte i Stortingets europautval

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ei møte (digitalt) i Stortingets europautval.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren deltek i debatten i Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er i Stortinget og deltek i debatten etter den utanrikspolitiske utgreiinga 19. april.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utanriksministeren held ei innleiing på High North Dialogue

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held ei innleiing (digitalt) om arktisk samarbeid ved High North Dialogue, ein årleg konferanse i Bodø.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

   

 • Statssekretær Halvorsen deltek i eit panel om arktisk samarbeid

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) i eit panel om nordområdedialog med ambassadørane frå Arktisk råds medlemsland og EUs Arktis-ambassadør.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein underteikningsseremoni

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (virtuelt) på ein underteikningsseremoni i samband med at Brasil sluttar seg til København-erklæringa.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

23.04.2021

 • Utanriksministeren har ein samtale med Montenegros utanriksminister

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein samtale (digital) med Montenegros utanriksminister Đorđe Radulović.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren har eit møte om digital vald

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Uro, ungdomsgruppa til Plan International Norge, om digital vald.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

24.04.2021

 • Utanriksministeren held eit innlegg på landsmøtet til Amnesty

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held eit innlegg (digitalt) på landsmøtet til Amnesty Norge sitt landsmøte.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Vis flere hendelser