Press releases

Longer stays at reception centres, finding work more quickly

The high number of displaced Ukrainians arriving in Norway means that the length of stay in asylum reception centres is set to rise. At the same time, the Government wants to make improvements to the introduction programme to help more people find work more quickly.

Прибуття великої кількості українських переселенців призводить до  збільшення тривалості їхнього перебування в притулках для біженців. Водночас, уряд хоче вдосконалити інтродукційну програму таким чином, щоб більше людей змогли працевлаштовуватися швидше.

— Жорстока загарбницька війна Путіна проти України призвела до того, що мільйони людей були змушені тікати. Солідарність з Україною є сильною в Норвегії, і ми будемо продовжувати надавати їй підтримку, виходячи з цієї спільності. Після літа кількість прибулих до Норвегії зросла, і за останні вісім тижнів до нас прибуло більше, ніж до інших скандинавських країн разом узятих. Ця нова ситуація ставить під тиск систему надання місць у притулках для біженців та систему поселення, і ми повинні уважно стежити за цим у майбутньому, — сказала міністр юстиції та з надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Зважаючи на те, що до Норвегії приїжджає дуже багато людей, шукачі притулку повинні розраховувати на те, що вони довше залишатимуться в притулках для біженців. У довгостроковій перспективі може виникнути необхідність у наданні альтернативного місця проживання в притулках, а також може виникнути необхідність у використанні інших житлових рішень, ніж зазвичай, з нижчими стандартами, ніж сьогодні.

— Треба готуватися до того, що й надали до нас приїжджатиме багато людей. Це вимагатиме більше від нас, як спільноти. Сьогодні я звернулася до Стортингу з проханням oписати цю ситуацію, — каже Мель.

— Треба бути готовими

Директорат у справах іноземців створить від 2000 до 3000 додаткових місць для прийому біженців. На практиці це означає, що кожного тижня створюватиметься п'ять нових притулків для біженців. Це не враховуватиме 28 нових притулків, які вже були створені у серпні.

— У рамках підготовчих заходів ми зараз подаємо на слухання пропозицію, яка дає повноваження накладати на муніципалітети обов'язок відкривати нові притулки для біженців та забезпечувати їх функціонування. Це рішення, яким уряд не хотів би скористатися. Водночас, ситуація є непередбачуваною, і за такого стрімкого зростання кількості переселенців треба бути готовими до того, що в комунах ситуація може бути іншою. Тож, ми збираємося провести слухання, під час яких ми хочемо отримати пропозиції щодо вирішення цього питання, особливо від комун, — сказала Мель.

Оцінка заходів щодо прийому біженців

З початку російської загарбницької війни до Норвегії прибуло понад 65 тисяч переселенців з України. З них приблизно 29 тисяч приїхали цього року. Багато муніципалітетів уже  відчувають обмеження власних спроможностей, коли справа доходить до виділення житла, навчання мови та надання певних послуг. Постійний значний приплив біженців збільшує тиск як на ті муніципалітети, які мають притулки для біженців, так і на муніципалітети, в які біженців розселяють.

 

— Тому, щоб впоратися зі збільшенням чисельності прибулих, ми розглядаємо різні міри та заходи. До того,  які це саме заходи, ми ще повернемося — сказала Мель.

Вдосконалення інтродукційної програми

Мета уряду полягає в тому, щоб українці мали гарне життя під час перебування в Норвегії, а також щоб вони швидко знайшли роботу та змогли себе утримувати. За останніми даними Норвезької служби праці і соціального забезпечення (NAV), на кінець вересня загалом 5150 переселенців з України вже працевлаштовані. Це на 542 особи більше, ніж на початку місяця.

— Це добре, це позитивний розвиток ситуації. Українці хочуть і повинні стати ресурсом для суспільства, і важливо, щоб уряд сприяв цьому. Саме тому ми вдосконалюємо інтродукційну програму з метою швидшого залучення ще більшої кількості людей до роботи, — повідомила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

Більша спрямованість на працю

Українцям із повною загальною середньою освітою буде в рамках інтродукційної програми запропоновано принаймні 15 годин на тиждень заходів, орієнтованих на подальше працевлаштування, або заходи, орієнтовані на працевлаштування, мають становити 50 відсотків часу програми. Це забезпечить більш прямий контакт із робочим життям.

— Робоче місце є найважливішою та найкращою ареною для інтеграції. Протягом осені та зими тисячі українців пройдуть інтродукційну програму. Те, що вони почнуть працювати відповідно до норвезьких умов праці, має вирішальне значення як для кожної конкретної людини, так і для суспільства, — каже Бренна.  Уряд також пропонує гранти з державного бюджету на створення цифрової системи навчання норвезької мови. Це зробить навчання більш гнучким, і його буде легше поєднувати з роботою.

— Ми хочемо, щоб більше людей одночасно працювали та брали участь у вивченні норвезької мови, — каже Бренна.

Запропоновані зміни

Крім того, уряд пропонує змінити умови продовження інтродукційної програми. Це означає, що програму можна буде продовжити лише за наявності в учасника/учасниці місця роботи чи робочої практики.

Уряд також пропонує, щоб муніципалітети могли відмовити в наданні інтродукційної програми особам, які вже мають роботу або пропозицію роботи. В таких випадках для всіх сторін буде краще, якщо люди працюватимуть.

— Уряд очікує, що більшість переселенців з України швидко знайдуть роботу, утримуватимуть себе та сприятимуть розвитку місцевої громади. Щоб досягти цього, ми покладатимемось на всіх, хто може посприяти, щоб кожен, хто може працювати, отримав роботу та утримував себе, — каже Бренна.

Разом із усіма сторонами трудового життя буде також проведено інформаційну кампанію щодо того, яким чином роботодавці можуть зробити свій внесок.

Пропозицію щодо змін до інтродукційної програми буде подано на слухання у вівторок, 24 жовтня.

— Колосальна робота з поселення

— Після нападу Росії на Україну в 2022 році понад 53 000 українців наразі оселилися або скоро оселяться в норвезьких муніципалітетах. Хоча прогнози неточні, вже очікується, що наступного року з України прибудуть ще 30 000 переселенців.

— Ми повинні бути готові до посилення тиску як на муніципалітети, які приймають біженців у притулки, так і на муніципалітети, в які розселяють біженців. Муніципалітети виявили величезне бажання щодо інтеграції та поселення. Я впевнена, що разом ми також добре впораємося з цим і в майбутньому, — сказала міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

В связи с большим числом прибывающих украинских беженцев срок проживания в центрах приёма беженцев будет увеличиваться. В то же время правительство хотело бы сделать интродукционную программу более целенаправленной, что позволило бы ускорить трудоустройство большего числа беженцев.

– В результате жестокой агрессивной войны Путина в Украине миллионам людей пришлось бежать. Норвегия выражает полную солидарность с украинцами, и мы будем и дальше строить свою политику исходя из этого. C начала осени число прибывающих в Норвегию украинских беженцев выросло и за последние восемь недель превысило общее число прибывших во все остальные скандинавские страны. Это новая ситуация, создающая напряжение ресурсов в нашей системе приёма и расселения беженцев, и мы должны внимательно следить за её развитием, – заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилие Энгер Мель.

Учитывая, что в Норвегию прибывает такое большое число беженцев, просителям убежища необходимо быть готовыми к тому, что им придётся проживать в центре приёма беженцев более длительное время. В перспективе может возникнуть потребность в альтернативном размещении в центрах приёма беженцев и в нестандартных вариантах размещения с менее комфортными условиями проживания, чем имеющиеся на сегодняшний день.

– Нам нужно быть готовыми к тому, что число прибывающих в страну беженцев может оставаться большим в течение длительного времени. Это потребует больше усилий от нас как общества. Сегодня я попросила парламент подготовить доклад о текущей ситуации, – заявила Мель.

Необходимо быть готовыми

В октябре Директорат иммиграции Норвегии создаст от двух до трёх тысяч дополнительных мест для приёма беженцев. На практике это означает, что будет создаваться по пять новых центров приёма беженцев в неделю. Эти центры будут созданы в дополнение к тем 28 новым центрам, которые уже были созданы в августе.

– В порядке подготовки к возможному развитию ситуации мы в настоящее время направляем на рассмотрение законопроект о возможности обязывать администрации муниципалитетов создавать и управлять центрами приёма беженцев. Правительству не хотелось бы прибегать к этой мере. В то же время ситуация непредсказуема, и в условиях настолько быстрого роста числа прибывающих мы должны быть готовы к тому, что ситуация на местах в муниципалитетах может измениться. Сейчас мы проведём рассмотрение законопроекта, в рамках которого хотели бы получить оценку такого варианта, особенно от муниципалитетов, – заявила Мель.

Рассматривается возможность принятия различных мер для того, чтобы справиться с большим числом беженцев

С момента начала Россией агрессивной войны в Норвегию прибыли более 65 000 беженцев. Примерно 29 000 из них прибыли в этом году. Многие муниципалитеты уже сталкиваются с нехваткой жилья для беженцев, ограничены возможности их обучения языку и обеспечения другими услугами. Тот факт, что число прибывающих по-прежнему остаётся большим, увеличивает эту нагрузку как на те муниципалитеты, где находятся центры приёма беженцев, так и на те, которые осуществляют расселение.

– В связи с этим мы рассматриваем различные варианты изменений с учётом сложившейся ситуации и мер, которые позволят обеспечить приём большего числа прибывающих. В чём будут выражаться данные меры, нам ещё предстоит определить, – заявила Мель.

Интродукционная программа станет более целенаправленной

Цель правительства – сделать комфортной жизнь украинцев, пока они находятся в Норвегии, и быстро их трудоустроить, что позволит им обеспечивать себя самостоятельно. Как показывают свежие данные Службы занятости и социального обеспечения, к концу сентября в общей сложности 5 150 беженцев из Украины были трудоустроены. Это на 542 человека больше, чем в начале месяца.

– Это хорошо, это позитивный тренд. Украинцы хотят и должны быть полезными обществу, и правительство считает важным создавать для этого необходимые условия.  Для того, чтобы ещё больше беженцев быстрее трудоустраивались, мы скорректируем интродукционную программу, сделав её более целенаправленной, – говорит министр труда и социальной инклюзии Тонье Бренна.

Ориентация на трудовую деятельность

Украинцам с образованием выше среднего в рамках интродукционной программы будет предложено либо не менее 15 часов в неделю занятий, ориентированных на трудовую деятельность, либо чтобы такие занятия составляли 50 % интродукционной программы. Это значит, что у беженцев будет больше непосредственных контактов с работодателями.

– Место работы – самая важная и наилучшая арена для интеграции в общество. В течение осени и зимы тысячи украинцев закончат интродукционную программу. Трудоустройство с соблюдением установленных в Норвегии норм и правил трудовой жизни имеет решающее значение как для конкретного человека, так и для общества в целом, – замечает Бренна. В проекте госбюджета правительство предлагает также выделить средства на создание цифровой системы обучения норвежскому языку. Это позволит сделать обучение языку более гибким и даст возможность сочетать его с работой.
– Мы хотим, чтобы больше людей могли работать и одновременно учить язык, – говорит Бренна.

Предлагается внести изменения

Правительство предлагает также ужесточить условия для продления интродукционной программы. Это означает, что программа может быть продлена только в том случае, если её участник имеет работу или проходит трудовую практику.  

Правительство предлагает также дать муниципалитетам возможность отказывать в участии в интродукционной программе тем, у кого уже есть работа или предложение о работе. В таком случае для всех будет лучше, чтобы человек работал.

– Правительство рассчитывает на то, что большинство украинских беженцев быстро найдут себе работу, смогут обеспечивать себя и будут на местах приносить пользу местному сообществу. Чтобы осуществить это, нам необходимо, чтобы все, кто неравнодушен и имеет такую возможность, помогали в поиске работы всем тем, кто может работать, – добавляет Бренна.

В сотрудничестве с работодателями и профсоюзами будет также проведена информационная кампания о том, какую помощь могут оказать работодатели.


Проект изменений в интродукционную программу будет разослан заинтересованным сторонам для отзывов и комментариев 24 октября.

Муниципалитетами проделана огромная работа по расселению беженцев

За время, прошедшее после нападения России на Украину в 2022 году до настоящего момента, более 53 000 украинских беженцев уже получили или близки к получению жилья в одном из норвежских муниципалитетов. Предполагается, хотя прогнозы и не точны, что в следующем году в Норвегию могут прибыть ещё 30 000 беженцев из Украины.

– Мы должны быть готовы к тому, что давление на муниципалитеты будет возрастать, как на те муниципалитеты, где находятся центры приёма беженцев, так и на те, которые будут принимать у себя беженцев на постоянное жительство.  Местные власти проявили огромное желание принимать беженцев на постоянное жительство и интегрировать их. Я уверена, что мы сообща и дальше сможем добиваться успехов в этой работе, – подчёркивает министр труда и социальной инклюзии Тонье Бренна.

‘Millions of people are fleeing Putin’s brutal war of aggression in Ukraine. In Norway there is a strong sense of solidarity with the Ukrainians, and this is something we will continue to build on. Since the summer, arrivals to Norway have increased, and in the last eight weeks more people have come to Norway than to the other Nordic countries combined. This new situation is placing pressure on both our systems for receiving refugees and for settling them, and we need to monitor the situation closely going forward,’ Minister for Justice and Public Security Emilie Enger Mehl said.

With so many people arriving in Norway, asylum seekers must expect longer stays at reception centres. Alternative accommodation in reception centres may be necessary in the future, in addition to housing solutions that are different from those we normally use, with a lower standard than today.

‘We must prepare ourselves for the high number of arrivals to continue. This will require more of the Norwegian society. I have today asked the Storting for an opportunity to explain the situation,’ says Ms Mehl.

‘Must be prepared’

The Directorate of Immigration is setting up between 2,000 and 3,000 additional reception places this October. In reality, this means that five new reception centres are being established every week. This is in addition to the 28 new reception centres that were established in August.

‘As part of the preparedness measures, we are now submitting a proposal for consultation that provides a legal basis for ordering municipalities to establish and operate reception centres. The Government does not wish to employ this solution, but the situation is uncertain – with such a rapid increase in arrivals, we must be prepared for changes in the situation in the municipalities. We will now conduct a consultation process to ask for input, particularly from the municipalities, on how to frame this,’ Ms Mehl said. 

Assessing measures for managing the arrivals

Since the beginning of Russia’s war of aggression, more than 65,000 displaced persons have come from Ukraine to Norway. Approx. 29,000 of these arrived this year. Many municipalities are already at capacity in terms of housing, language training and services. A continuing high number of arrivals is increasing the pressure both in the municipalities that have reception centres and those which settle refugees.

‘We are therefore considering various adjustments and measures to handle the increased number of arrivals. We will return to the nature of these measures later,’ Ms Mehl said.

Improving the introduction programme

The Government’s objective is that Ukrainians live comfortable lives while they are in Norway, and to quickly find work and be able to support themselves. According to recent figures from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), a total of 5,150 displaced persons from Ukraine had jobs at the end of September. This is 542 more than at the beginning of the month.

‘This is good and a positive trend. Ukrainians both want and need to become an asset to society and this Government gives importance to supporting this. That is why we are improving the introduction programme with a view to getting even more people into work quicker,’ Minister of Labour and Social Inclusion Tonje Brenna said.

More work-orientated

Ukrainians who have already completed upper secondary education will be offered at least 15 hours of work-orientated activities per week as part of the introduction programme. Alternatively, work-orientated activities shall account for 50 per cent of the programme time. This will give them more direct contact with the labour market.

‘The most important and best arena for integration is the workplace. During the autumn and winter months, thousands of Ukrainians will have completed the introduction programme. Getting them into work with Norwegian terms and conditions of employment is crucial both for individuals and for society at large,’ Ms Brenna said.

The national budget includes a government proposal to subsidise the establishment of a digital programme for Norwegian language training. This will make language training more flexible and easier to combine with work.

‘We want more people to work whilst completing Norwegian language training,’ Ms Brenna said.

The Government proposes changes

In addition, the Government is proposing to make the conditions for extending the introduction programme more stringent, so that the programme can only be extended if the participant has a job or work placement.

The Government also proposes that municipalities shall be allowed to refuse people a place on the introduction programme if they have a job or job offer. In such cases, it is better for everyone if people can work.

‘The Government expects most displaced persons from Ukraine to quickly find work, support themselves and contribute to local communities. To achieve this, we need all positive driving forces to help – so that everyone who is capable of working gets a job,’ Ms Brenna said.

Together with the social partners, an information campaign will also be conducted on how employers can contribute.

The proposed changes to the introduction programme will be submitted for consultation on Tuesday, 24 October.

‘Settling refugees is an enormous task’

Since Russia attacked Ukraine in 2022, more than 53,000 Ukrainians have been settled or are on their way to being settled in a Norwegian municipality. Although there is much uncertainty in the forecasting, it is now expected that another 30,000 displaced persons from Ukraine will arrive next year.

‘We must be prepared for increased pressure on the municipalities, both in terms of hosting reception centres and settling refugees. The municipalities have shown a tremendous willingness to integrate and settle the new arrivals. I am confident that together we will continue to succeed in this endeavour,’ Minister for Labour and Social Inclusion Tonje Brenna said.