The government is extending the grant scheme for Ukrainian students in Norway

This content is more than 2 years old.

Ukrainian students who were already in Norway before the war started can continue to receive a subsistence grant for the next academic year. Russian and Belarusian students will no longer be covered by this scheme.

When war broke out in Ukraine on 24 February this year, many Ukrainian, Russian and Belarusian students in Norway lost access to their personal funds almost overnight. In March, the government therefore established a grant scheme for students from these countries for the spring semester 2022. Students who qualified for the grant have received up to NOK 11 500 per month from March to August. PhD students have received up to NOK 21 000 per month.

‘The war in Ukraine continues, and Ukrainian students cannot go home. We are therefore extending the grant scheme for the Ukrainian students who were in Norway before 24 February. This means that they can also receive a grant for the next academic year,’ says State Secretary Oddmund Løkensgard Hoel.

This spring, about 50 Ukrainian and 70 Russian students, plus one Belarusian student, applied for the grant. The estimate for the autumn semester for Ukrainian students is about the same, but is still uncertain.

The new grant scheme in the autumn semester

  • For the academic year 2022/2023, the grant scheme for Ukrainian students who were already in Norway before the outbreak of the war will be continued for those who have no other means of covering their subsistence costs.
  • The scheme will also apply to exchange students who are taking their entire degree in Norway.
  • Russian and Belarusian students will no longer be covered by the scheme. No exception will be made for this group for subsistence when renewing a student visa. Subsistence costs must therefore be documented when applying to renew a student visa. These are the same rules that apply to students from other countries.

‘It is possible for most Russian and Belarusian students to return to their home country. This spring, their situation was acute, and they were therefore offered financial assistance until the summer. This has hopefully given them predictability and time to find solutions for their further studies. From the autumn, there is no reason to treat these students different from any other foreign students,’ says Hoel.

If there are Russian or Belarusian students who think they have a real need for protection, they can apply for asylum on an individual basis. If they are granted asylum, they will be entitled to support through the Norwegian State Educational Loan Fund.

Ukrainian students who arrived in Norway after the start of the war must apply for temporary collective protection. They will then participate in the introduction programme for refugees, and will be able to receive support from the Norwegian State Educational Loan Fund.

Subsistence claim

In accordance with the UDI's requirements for a residence permit, students must have transferred NOK 128 887 to a Norwegian bank account for the academic year 2022/2023, or have a corresponding financial guarantee (a lower sum is applicable for just one semester). It is therefore probable that many students in Norway will have funds until June. However, there may be some cases where students for various reasons have funds in their bank account in their home country that are currently inaccessible.

How the scheme works

Universities, university colleges and tertiary vocational colleges must ensure that all students who may be eligible for this scheme are aware of its existence. Then the students themselves must apply for funding from their institution. The institutions then apply for reimbursement from the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills.

Українські студенти, які до війни перебували в Норвегії, також можуть наступного навчального року отримати стипендію на проживання. Цю програму не буде подовжено для російських і білоруських студентів.

Коли 24 лютого цього року в Україні розпочалася війна, то багато українських, російських і білоруських студентів майже протягом однієї ночі втратили доступ до коштів на проживання у Норвегії. Тому в березні уряд запровадив програму стипендій на весняний семестр 2022 року для студентів із цих країн. Студенти, які мали право на стипендію, отримували до 11 500 норвезьких крон на місяць з березня по серпень. Аспіранти отримували до 21 000 норвезьких крон на місяць.

– Війна в Україні триває, і українські студенти не можуть повернутися додому. Тому ми подовжуємо стипендіальну програму для українських студентів, які перебували в Норвегії до 24 лютого. Це означає, що вони також можуть отримати стипендію на наступний навчальний рік, - каже державний секретар Оддмюнд Льокенсгард Хуель.

Цієї весни на стипендію подали близько 50 українців, близько 70 росіян і один білоруський студент. На осінній семестр розрахунки для українських студентів приблизно такі ж, але це ще не визначено остаточно.

Стипендіальна програма, починаючи з осіннього семестру

  • На 2022/2023 навчальний рік буде подовжено стипендіальну програму для українських студентів, які перебували в Норвегії до початку війни, якщо вони не можуть фінансувати своє існування іншим способом.
  • Програма також стосуватиметься студентів за обміном, які вчаться для отримання кваліфікації у повному обсязі.
  • Програму не буде подовжено для російських і білоруських студентів. Для цієї групи не було зроблено жодного винятку щодо вимог стосовно прожиткового мінімуму для поновлення студентської візи. Таким чином, під час подання заяви на поновлення необхідно надати документи, які  підтверджують прожитковий мінімум. Це ті самі правила, які застосовуються до студентів з інших країн.

- Для більшості російських і білоруських студентів є можливість повернутися на батьківщину. Цієї весни їхня ситуація була гострою, тому їм було запропоновано матеріальну допомогу до літа. Сподіваємося, що це допомогло скористатися часом і знайти рішення для можливостей подальшого навчання. З осені немає підстав для того, щоб ставитися до цих студентів інакше, ніж до інших іноземних студентів, - каже Хуель.

Але якщо російські чи білоруські студенти вважають, що вони справді потребують захисту, то вони можуть подати заяву на надання притулку на індивідуальній основі. Якщо їм це буде надано, вони матимуть право на фінансову допомогу від Фонду позики.

Українські студенти, які приїхали до Норвегії після початку війни, мають подати заяву на тимчасовий колективний захист. Таким чином вони стають учасниками ознайомлювальної програми та можуть отримати фінансову допомогу від Фонду позики.

Вимоги до фінансування проживання

Щодо дозволу на проживання, то відповідно до вимог Управління у справах міграції, студенти повинні переслати на норвезький рахунок кошти у розмірі 128 887 норвезьких крон на навчальний рік 2022/2023 або мати відповідну фінансову гарантію (можливо, на меншу суму, якщо це лише на один семестр). Тому ймовірно, що значна кількість студентів матиме кошти в Норвегії до червня. Однак в певних випадках студенти з різних причин можуть мати кошти, які зараз недоступні на їхній рахунках в рідній країні.

Як працюватиме ця програма:

Університети, коледжі та професійно-технічні училища повинні проінформувати всіх студентів, які можуть мати право на участь у цій програмі. Тоді студенти самі повинні подати заяву на фінансування від свого закладу. Після цього заклади подаватимуть заяву на відшкодування до Директорату вищої освіти та підвищення кваліфікації.