Secretary General Lars-Henrik Myrmel-Johansen

Secretary General Lars-Henrik Myrmel-Johansen

finansråd Lars-Henrik Myrmel-Johansen

Lars-Henrik Myrmel-Johansen took over as administrative leader of the Ministry of Finance on 4 September 2023.

E-mail Lars-Henrik.Myrmel-Johansen@fin.dep.no
Phone: + 47 22 24 41 08