Board of Directors

Petoro:
Gunn Wærsted – chair
Brian Bjordal – deputy chair
Trude Haugen Fjeldstad – board member
Per Arvid Schøyen – board member
Hugo Sandal – board member
Heidi Iren Hilleren Nes -  employee elected representative
Ove Skretting – employee elected representative

Gassco:
Mimi Berdal - chair
Terje Aven - board member
Johan Einar Hustad - board member
Nina Schielderup Lie - board member
Henny May Justad - employee elected representative
Roar Bøe - employee elected representative
Hilde Berge Kringstad - employee elected representative

Gassnova SF:
Morten Ruud - chair
Marianne Holmen – deputy chair
Cathrine Brekke – board member
Trond Moengen – board member
Alfred Nordgård – board member
Ståle Aakenes - employee elected representative

Camilla Bergsli (Observer)

Statnett SF:
Jon Fredrik Baksaas- chair
Synne Homble - deputy chair 
Egil Gjesteland - board member
Maria Sandsmark - board member
Einar Strømsvåg - board member
Tove Elisabeth Pettersen- board member
Pernille Dørstad - employee elected representative
Steinar Jøråndstad - employee elected representative
Ole Bjørn Kristihagen - employee elected representative

Equinor:
Jon Erik Reinhardsen - chair 
Roy Franklin - board member
Bjørn Tore Godal - board member
Jeroen van der Veer - board member
Rebekka Glasser Herolfsen - board member
Wenche Agerup - board member
Anne Drinkwater - board member
Maria Johanna Oudeman - board member
Per Martin Labråten - employee elected representative
Ingrid Di Valerio - employee elected representative
Stig Lægreid - employee elected representative 

Om Styret for Petoro AS

Opprettet: 2001

Kontakt

Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE.

Aktive medlemmer (pr. 31.10.2017)

Go to the top