Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)

På oppdrag fra Miljøverndepartementet og Unesco har Vista Analyse AS gjennomført en evaluering av Nordic World Heritage Foundation (NWHF). NWHF er et kategori 2-senter under beskyttelse av Unesco, som følge av en avtale mellom den norske regjeringen ved Miljøverndepartementet og Unesco. Avtalen er inngått for perioden 2008-2014.

Download the report

This evaluation is performed by Vista Analyse AS on behalf of the Norwegian Ministry of Environment and UNESCO.

Authors: Karin Ibenholt, Rasmus Reinvang, Philip Swanson, Hanne Toftdahl.
Report number 2013/40
ISBN 978-82-8126-136-5

Download the report (pdf)