Report No. 8 to the Storting (2007-2008)

A Cultural Rucksack for the Future

To table of content

References and background literature

Books and reports

ABM-skrift [Archive, Library and Museum Authority] No. 30 (2006): Bibliotekreform 2014 – del I: Strategier og tiltak [Library reform, Part I: strategies and measures].

ABM-skrift [Archive, Library and Museum Authority] No. 31 (2006): Bibliotekreform 2014 – del II: Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur [Library reform, Part II: National library – a network for knowledge and culture].

ABM-skrift [Archive, Library and Museum Authority] No. 41 (2006): Statistikk for bibliotek og museum 2006 [Museum and library statistics 2006].

ABM-skrift [Archive, Library and Museum Authority] No. 39 (2007): Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken [Successful activities under the Cultural Rucksack programme].

Austbø, Anne Tove (ed.) (2000): L97 og museene [National curriculum 1997 and the museums], Norsk museumsutvikling 3:2000.

Bamford, Anne (2006): The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education. UNESCO, Waxmann Verlag, Münster.

Borgen, Jorunn Spord and Synnøve S. Brandt (2006): Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen [Extra-ordinary or self-evident – evaluation of the Cultural Rucksack in primary and lower secondary schools]. NIFU STEP Report 5/2006.

Buland, Trond et al. (2007): Lokal grunnmur gir nasjonalt byggverk?, Evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!» – Delrapport 3 [Local foundation or national building? Evaluation of the action plan “Make Space for Reading!”, part 3 of the report], SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim.

Eeg, Camilla and Elisabeth Sørheim (2006): Med egne øyne I. Om formidling av samtidskunst [With their own eyes I. On presenting contemporary art]. Nasjonalmuseet/GAN forlag.

Haugsevje, Åsne Widskjold (2002): Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med «full pakke» profesjonell kunst- og kulturformidling som del av den kulturelle skolesekken i Buskerud [Inspiration or discussion? Evaluation of trial project on the presentation of art and culture by professionals in Buskerud County], Telemarksforskning, Bø, Arbeidsrapport nr. 10.

Högkvist, Stina (2006): Med egne øyne II. Om formidling av videokunst [With their own eyes II. On the presentation of video art]. Nasjonalmuseet/GAN forlag.

Kristiansen, Line Prøis (2007): Den kulturelle skolesekken i Akershus – En brukerundersøkelse [The Cultural Rucksack in Akershus – a user survey], HiO-rapport nr. 2, Oslo University College.

Sogn- og Fjordane fylkeskommune (2006): Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktane og skulane [The cultural coordinator. Information for cultural coordinators and schools].

Research Council of Norway (2003): Kunnskapsbehov i kultursektoren [Knowledge needs in the cultural sector].

Kunsten å være kirke – om kirke, kunst og kultur [On art, culture and the church] (2005): Verbum forlag, Oslo.

Lidén, Hilde (2001): Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra [The Cultural Rucksack. Models for school–cultural sector cooperation], Norsk Museumsutvikling, 2001.

Lidén, Hilde (2004): Tørrfisken stinka, men kahytten var topp – En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken [A follow-up study of two models for the organisation of the Cultural Rucksack], ISF rapport 012, 2004.

Røyseng, Sigrid and Ellen K. Aslaksen (2003): Pionerer i regional kulturformidling – Evaluering av Turneorganisasjonen for Hedmark [Pioneers of cultural presentation at the regional level – evaluation of Hedmark Touring Organisation], Telemarksforskning – Bø [Telemark Research Institute], Rapport nr. 201.

Rønning, Anne (2003): Evaluering av Turnéorganisasjonen i Østfold [Evaluation of Turnéorganisasjonen i Østfold, responsible for the Cultural Rucksack in Østfold County], Stiftelsen Østfoldforskning, OR.25.03.

Den kulturelle skolesekken – forsking, utvikling og evaluering [The Cultural Rucksack – research, development and evaluation], NIFU skriftsserie nr. 21, 2003.

Strategies, action plans and White Papers

Broen og den blå hesten [Action plan “The bridge and the blue horse”] (1996), Ministry of Education, Research and Church Affairs.

Gi rom for lesing! Veien videre [“Make Space for Reading!” The road ahead] (2007), Directorate for Education and Training.

Handlingsplan for landsdekkende formidling av billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design [National action plan for the presentation of architecture, design and the decorative and visual arts] (2005), National Museum of Art, Architecture and Design.

Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008 [Strategy for competence development in primary and lower secondary school 2005–2008] (2004): Ministry of Education and Research.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet [National curriculum for the Knowledge Reform] (2006): Ministry of Education and Research.

Skapende læring. Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen [Creative learning. Strategy for art and culture in education] (2007): Ministry of Education and Research.

Report No. 61 (1991–1992) to the Storting: Culture for Our Time , Ministry of Culture and Church Affairs.

Report No. 38 (2002–2003) to the Storting: The Cultural Rucksack , Ministry of Culture and Church Affairs.

Report No. 39 (2002–2003) to the Storting on art and culture in schools, Ministry of Education and Research.

Report No. 48 (2002-2003) to the Storting: Cultural Policy up to 2014, Ministry of Culture and Church Affairs.

Report No. 30 (2003–2004) to the Storting: A Culture for Learning , Ministry of Education and Research.

Report No. 22 (2006–2007) to the Storting on film, Ministry of Culture and Church Affairs.

Websites:

www.regjeringa.no

www.denkulturelleskolesekken.no

www.kultureltmangfold.no

www.rikskonsertene.no

www.scenekunstbruket.no

www.norskkulturrad.no

www.nasjonalmuseet.no

www.abm-utvikling.no

www.dvoted.se

www.kunstkultursenteret.no

www.utdanningsdirektoratet.no

www.nfi.no

The following are the most frequently used abbreviations in the text :

NIFU STEP – the evaluator of the project, a body that conducts studies on education, research and innovation.

Norsk Tipping funds – from the allocation to culture of the surplus from Norsk Tipping, the state-owned gaming company.

Rikskonsertene – the Norwegian Concert Institute.

Scenekunstbruket – The National Touring Network for Performing Arts.

Go to front page