St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Kulturell skulesekk for framtida

Kulturell skulesekk for framtida

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget