St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Kulturell skulesekk for framtida

Kulturell skulesekk for framtida

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no