St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Kulturell skulesekk for framtida

Til innhaldsliste

«Kulturen vi opplever i skoletiden har gitt oss mye glede, og denne gleden har vi senere brukt til kunnskap»

«Jeg ville så gjerne at det alltid skulle vare evig»

Truls og Emilie frå Sandefjord, etter 10 års røynsler med Den kulturelle skulesekken, Lykketreff. ABM-skrift # 39, 2007.

Til forsida