Sources "Norway's Governments since 1814"

The register of Norwegian governments since 1814 is based on earlier publications, primarily Jan Debes' "Det norske statsråd 1814-1949", published in 1950.

Debes' book follows the Council of State year by year, while this register follows the government periods. 

The register is also based on the last edition of the Prime Minister's Office's Noregs regjeringar 1945-.

 

 

Berggrav, Dag:

Slik styres Norge, Oslo 1994

Berggrav, Dag (ed.):

Maktens høyborg, Oslo 1977

Bloch, Kristian:

Kongens råd, Oslo 1963

Bætzmann, Frederik:

Det Norske Statsraad 1814-1884,
Kjøbenhavn 1885

Dahl, Hans Fredrik:

Vidkun Quisling – En fører for fall,
Oslo 1992

Debes, Jan:

Det norske statsråd 1814-1949,
Oslo 1950

Debes, Jan: Sentraladministrasjonens historie. Bind 5 1940-1945, Oslo 1980

Fischer, Per (red.):

Statsministeriet i 75 år, København 1989

Gerhardsen, Einar:

Samarbeid og strid, Oslo 1971

Gotaas, Birger:

Fra 9. april til 7. juni. Episoder og oplevelser fra krigen i Norge, Oslo 1945

Grønlie, Tore and Flo, Yngve:                      

Sentraladministrasjonens historie etter 1945, Bergen 2009

Göranson, Ulf:

Justitiekanslern 300 år,
Uppsala 2013.
Kolsrud, Ole:

Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940, Oslo 2001

Kolsrud, Ole: En splintret stat.
Regjeringskontorene 1940-1945,
Oslo 2004
Lahlum, Hans Olav: Oscar Torp. En politisk biografi,
Oslo 2007

Lie, Trygve:

Leve eller dø – Norge i krig, Oslo 1955

Lønnå, Elisabeth:

Opplysninger om Finn Solberg Larsen, 2013.

Lønnå, Finn (tidligere Larsen, Finn Solberg): Norge 1939-40. Randbemerkninger i ettertid. Oslo 1983,
(Norges Hjemmefrontsmuseum)

Mykland, Knut:  

Norges historie 9 -
Kampen om Norge 1784-1814,

Oslo 1978

 Nygaardsvold, Johan:

Beretning om Den norske Regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945, Oslo 1947

Nygaardsvold, Johan:  

Norge i krig - 9. april-7. juni 1940.
Oslo 1982

Nygaardsvold, Johan:  

Norge i krig - London 1940,
Oslo 1983

Skodvin, Magne:

Striden om okkupasjonsstyret i Norge fram til 25. september 1940, Oslo 1956

Skodvin, Magne (main ed.):

Norge i krig – Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945, various volumes,
Oslo 1985-1986

Steffens, Haagen Krog:

Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914, Kristiania 1914

Swalin, Wilhelm:

Konungens Norska och Svenska Statsråd 1809- 1814-1881, Stockholm 1881.

Thrana, Finn:

Vi ville et land som var frelst og fritt,
Oslo 2001.

 

Gyldendals Store Konversasjonsleksikon
Hvem er Hvem
Norges statskalender
Norsk Allkunnebok
Norsk Biografisk Leksikon
Norsk Krigsleksikon

Store Norske Leksikon
Svensk Uppslagsbok

 

 

Ministry of Foreign Affairs Library
National Archives of Norway
Oslo State Archive
State Secretariat/Council of State 
     Secretariat memos and publications
Storting’s biographical archives