Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kilder "Norges regjeringer siden 1814"

Oversikten over norske regjeringer siden 1814 er basert på tidligere publikasjoner, først og fremst Jan Debes' "Det norske statsråd 1814-1949", fra 1950. Debes' bok følger Statsrådet år for år, mens fremstillingen her følger regjeringsperiodene. Oversikten bygger også på siste utgave av Statsministerens kontors tidligere publikasjon "Noregs regjeringar 1945-".

Berggrav, Dag: Slik styres Norge. Oslo 1994.

Berggrav, Dag (red.): Maktens høyborg. Oslo 1997.

Bloch, Kristian: Kongens råd. Oslo 1963.

Bætzmann, Frederik: Det Norske Statsraad 1814-1884. Kjøbenhavn,1885.

Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling – En fører for fall. Oslo 1992.

Debes, Jan: Det norske statsråd 1814-1949. Oslo 1950.

Debes, Jan: Sentraladministrasjonens historie. Bind 5 1940-1945, Oslo 1980.

Fischer, Per (red.): Statsministeriet i 75 år. København 1989.

Gerhardsen, Einar: Samarbeid og strid. Oslo 1971.

Gotaas, Birger: Fra 9. april til 7. juni. Episoder og oplevelser fra krigen i Norge. Oslo, 1945.

Grønlie, Tore og Flo, Yngve: Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
Bergen 2009.

Göranson, Ulf: Justitiekanslern 300 år, Uppsala 2013.

Kolsrud, Ole: Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940. Oslo 2001.

Kolsrud, Ole: En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945. Oslo 2004.

Lahlum, Hans Olav: Oscar Torp. En politisk biografi. Oslo 2007.

Lie, Trygve: Leve eller dø – Norge i krig. Oslo 1955.

Lønnå, Elisabeth: Opplysninger om Finn Solberg Larsen, 2013.

Lønnå, Finn (tidligere Larsen, Finn Solberg): Norge 1939-40. Randbemerkninger i ettertid. Oslo 1983.
(Norges Hjemmefrontsmuseum 8 I – 0010, MP 8).

Mykland, Knut: Norges historie 9 - Kampen om Norge 1784-1814. Oslo 1978.

Nygaardsvold, Johan: Beretning om Den norske Regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945. Oslo 1947.

Nygaardsvold, Johan: Norge i krig - 9. april-7. juni 1940. Oslo 1982.

Nygaardsvold, Johan: Norge i krig - London 1940-1945. Oslo 1983.

Skodvin, Magne: Striden om okkupasjonsstyret i Norge fram til 25. september 1940. Oslo 1956.

Skodvin, Magne (hovedred.): Norge i krig – Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945. diverse bind. Oslo 1985-1986.

Steffens, Haagen Krog: Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914. Kristiania 1914.

Swalin, Wilhelm: Konungens Norska och Svenska Statsråd 1809- 1814-1881. Stockholm 1881.

Thrana, Finn: Vi ville et land som var frelst og fritt. Oslo 2001.

 

Gyldendals Store Konversasjonsleksikon

Hvem er Hvem

Norges statskalender

Norsk Allkunnebok

Norsk Biografisk Leksikon

Store Norske Leksikon

Svensk Uppslagsbok

 

Riksarkivet

Statsarkivet i Oslo

Statsministerens kontor og forløperne, Statsministerens kontor 2014

Statssekretariatets/Statsrådsekretariatets notater og publikasjoner

Stortingets biografier

Utenriksdepartementets bibliotek

 

Til toppen