Kilder "Norges regjeringer siden 1814"

Oversikten over norske regjeringer siden 1814 er basert på tidligere publikasjoner, først og fremst Jan Debes' "Det norske statsråd 1814-1949", fra 1950. Debes' bok følger Statsrådet år for år, mens fremstillingen her følger regjeringsperiodene. Oversikten bygger også på siste utgave av Statsministerens kontors tidligere publikasjon "Noregs regjeringar 1945-".

Berggrav, Dag: Slik styres Norge. Oslo 1994.

Berggrav, Dag (red.): Maktens høyborg. Oslo 1997.

Bloch, Kristian: Kongens råd. Oslo 1963.

Bætzmann, Frederik: Det Norske Statsraad 1814-1884. Kjøbenhavn,1885.

Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling – En fører for fall. Oslo 1992.

Debes, Jan: Det norske statsråd 1814-1949. Oslo 1950.

Debes, Jan: Sentraladministrasjonens historie. Bind 5 1940-1945, Oslo 1980.

Fischer, Per (red.): Statsministeriet i 75 år. København 1989.

Gerhardsen, Einar: Samarbeid og strid. Oslo 1971.

Gotaas, Birger: Fra 9. april til 7. juni. Episoder og oplevelser fra krigen i Norge. Oslo, 1945.

Grønlie, Tore og Flo, Yngve: Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
Bergen 2009.

Göranson, Ulf: Justitiekanslern 300 år, Uppsala 2013.

Kolsrud, Ole: Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940. Oslo 2001.

Kolsrud, Ole: En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945. Oslo 2004.

Lahlum, Hans Olav: Oscar Torp. En politisk biografi. Oslo 2007.

Lie, Trygve: Leve eller dø – Norge i krig. Oslo 1955.

Lønnå, Elisabeth: Opplysninger om Finn Solberg Larsen, 2013.

Lønnå, Finn (tidligere Larsen, Finn Solberg): Norge 1939-40. Randbemerkninger i ettertid. Oslo 1983.
(Norges Hjemmefrontsmuseum 8 I – 0010, MP 8).

Mykland, Knut: Norges historie 9 - Kampen om Norge 1784-1814. Oslo 1978.

Nygaardsvold, Johan: Beretning om Den norske Regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945. Oslo 1947.

Nygaardsvold, Johan: Norge i krig - 9. april-7. juni 1940. Oslo 1982.

Nygaardsvold, Johan: Norge i krig - London 1940-1945. Oslo 1983.

Skodvin, Magne: Striden om okkupasjonsstyret i Norge fram til 25. september 1940. Oslo 1956.

Skodvin, Magne (hovedred.): Norge i krig – Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945. diverse bind. Oslo 1985-1986.

Steffens, Haagen Krog: Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914. Kristiania 1914.

Swalin, Wilhelm: Konungens Norska och Svenska Statsråd 1809- 1814-1881. Stockholm 1881.

Thrana, Finn: Vi ville et land som var frelst og fritt. Oslo 2001.

 

Gyldendals Store Konversasjonsleksikon

Hvem er Hvem

Norges statskalender

Norsk Allkunnebok

Norsk Biografisk Leksikon

Store Norske Leksikon

Svensk Uppslagsbok

 

Riksarkivet

Statsarkivet i Oslo

Statsministerens kontor og forløperne, Statsministerens kontor 2014

Statssekretariatets/Statsrådsekretariatets notater og publikasjoner

Stortingets biografier

Utenriksdepartementets bibliotek